Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig kunskap om livets villkor och om sammanhangen i naturen, men också om naturvetenskapens samband med andra vetenskaper. Du får utveckla förmågan att planera och genomföra experiment och fältstudier, göra iakttagelser och tolka resultat. Naturvetenskapliga kunskaper och tillämpningar bidrar till utvecklingen av det moderna samhället och används för att skapa goda levnadsförhållanden för människor. Utvecklingen inom det naturvetenskapliga området går mycket fort och erbjuder ett spännande arbetsfält. Kompetens inom naturvetenskap värdesätts alltid, så framtidsutsikterna för dig som väljer naturvetenskapsprogrammet är goda. Programmet ger dig de absolut största valmöjligheterna inför fortsatta studier.

 
Lärarna är bra och stöttar en. Jag tycker att det är en bra skola, helt enkelt.

Hampus Möller NN2A