Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet ger den bredaste behörigheten och förbereder dig i första hand för högskoleutbildningar inom det naturvetenskapliga och tekniska området. Programmet ger också en god förberedelse för de flesta andra högskoleutbildningar. Du får utveckla förmågan att planera och genomföra experiment och fältstudier, göra iakttagelser och tolka resultat. Naturvetenskapliga kunskaper och tillämpningar bidrar till utvecklingen av det moderna samhället och används för att skapa goda levnadsförhållanden för människor. Utvecklingen inom det naturvetenskapliga området går mycket fort och erbjuder ett spännande arbetsfält. Kompetens inom naturvetenskap värdesätts alltid, så framtidsutsikterna för dig som väljer naturvetenskapsprogrammet är goda. Programmet ger dig de största valmöjligheterna inför fortsatta studier.

 
Lärarna är bra och stöttar en. Jag tycker att det är en bra skola, helt enkelt.

Hampus Möller NN2A