Tolerans och förståelse i Europa – Europadagens tema i år.

Dieselverkstadens stora lokal fylldes under en heldag av skolungdomar som lyssnade på olika seminarier med samma tema: tolerans och förståelse i Europa. För att belysa temat var mänskliga rättigheter den röda tråden. Innehållet lyfte fram aktuella problemområden av olika karaktär, t ex ökande högerextremism, konflikthantering, flyktingfrågor, gränsöverskridande brottslighet och terrorism samt diskriminering. Dagen präglades av många viktiga frågor från åhörarna.

Tidskriften Expos reporter, Alexander Bengtsson, dissekerade högerextremistiska grupperingar i Sverige och hur de förändrar sina profiler för att lättare kunna manipulera med sina ideologier. Ett ämne som är aktuellt idag när Bering Breivik står inför rätta. Han har lånat sina konspirationsteorier och sin retorik från dessa grupper. Fredrik i SI3, Nacka gymnasium, ställde en viktig fråga om hur man ska bemöta den typen av politisk agitation.

 Ett europeiskt perspektiv på samma fråga anlas i följande seminarium av en av våra europaparlamentariker, Cecilia Wikström, F. Allvarliga kränkningar mot mänskliga rättigheter är t ex under uppsegling i Ungern. Vi fick veta hur man inom EU bemöter sådana problem. Hon fick många frågor om de högerextremistiska partier som är invalda i Europaparlamentet. Hon gav skrämmande personliga exempel på hon bemötts i parlamentsdebatter av representanter för sådana partier.

Klass SM2, Nacka gymnasium, visade sitt projekt om diskriminering genom olika välgjorda och varierade exempel som resulterat i en egen hemsida: Alla Lika – Alla Olika! Proffsigt framfört!

Statsvetaren Emma Idestrand, ex-elev i Nacka, berättade om sina erfarenheter som följeslagare på Västbanken i Israel. Hon levde hela hösten i en liten palestinsk by i syftet att skydda byborna från attacker av extremistiska israeliska bosättargrupper. Hennes presentation var ett fint exempel på hur man kan engagera sig och göra skillnad för utsatta människor. Många inspirerades av henne och hon blir lätt en ”god förebild” som engagerad ung kvinna som tror att förändring är möjlig, även när det ser mörkt ut på den politiska nivån.

Från Utrikespolitiska institutet kom europaforskaren Björn Fägersten. Hans tema var hur brottslighet och terrorism i Europa sprids och förhindras inom Europa. De stora problemen som nämndes är förstås droger och människohandel. Han fick också bra frågor från publiken, som t ex från Julia i SI1: - Hur definieras terrorism i förhållande till brottslighet? UI-föredraget förde lätt vidare till nästa tema: ensamkommande flyktingbarn i Sverige och Nacka. Den presentationen gjordes av flyktingsamordnaren i Nacka kommun Debbie Nujen. Vilken bakgrund har barnen? Hur tas de om hand? Hur kan man som ung i Nacka stödja de barn som finns i vår kommun som så gärna vill få kontakter med svenska ungdomar? Det var frågor som lyftes och många blev berörda. Flera ville gärna bli ”mentorer” för flyktingbarnen för bättre integrering.

Många unga lyssnade och diskuterade under en dag i Nacka! Europadagens syfte var att öppna ögon för aktuella frågor som diskuteras i media redovisade av de som har expertis om områdena. En möjlighet för lärare medverka med sina klasser och sedan återanknyta i undervisningen till dem. En klass initierade själv ett förslag att följa upp temat: de vill få möjlighet att möta t ex Sverige-demokrater och bemöta deras synsätt och människosyn. Ett intressant initiativ!

Hélène Edgren, Internationell Samordnare för Nacka skolor