Inriktning Ekonomi

Är du intresserad av en framtid som ekonom? Vill du knyta kontakter med näringslivet? På ekonomiprogrammets inriktning Ekonomi får du inblick i före tagandets roll och villkor i samhället.

Den ekonomiska inriktningen ger dig en utbildning där du, direkt efter gymnasiet, kan få arbete som gymnasieekonom, om du inte väljer att studera vidare vid universitet eller högskola. Den ger dig också de kunskaper i ekonomiska och juridiska frågor som du behöver både privat och professionellt. 

Entreprenörskap ligger i tiden! På den här utbildningen lär du dig att starta och driva ett företag – från den första idén, via affärsplanen, till det färdiga företaget. Under utbildningen kommer du att driva ett företag enligt konceptet Ung Företagsamhet (här kan du se vad UF på Nacka gymnasium innehåller). Du får en unik praktisk erfarenhet av företagande och ovärderliga kontakter för framtiden genom erfarna rådgivare från det lokala näringslivet. Inom kurserna i företagsekonomi lär du dig de grunder som behövs för att driva ett företag – redovisning, kalkylering och marknadsföring. Inom juridiken får du bekanta dig med de lagar som styr företag och organisationer.

Utbildningen handlar också om hur internationalisering och globalisering påverkar människors och företags livsmiljöer i olika delar av världen. Villkoren för en hållbar utveckling, ekonomiskt och socialt, är viktiga i dessa sammanhang. För närvarande ges elever möjlighet att göra sitt gymnasiearbete i samarbete med en gymnasieskola i Helsingfors.

Tillsammans med de kontakter du får på en skola med över 2000 elever och ett stort internationellt nätverk är du väl rustad efter gymnasiet, antingen du väljer att gå vidare till högskolan eller att gå direkt ut i näringslivet.

För mer information kontakta våra studie- och yrkesvägledare. Kontaktinformation finns på www.nackagymnasium.nacka.se/studievagledning